Designpaket

En bra trädgårdsdesign gör din trädgård vacker, funktionell, lättskött och hållbar året om. kiwano garden erbjuder trådgårdsdesign i Stockholm med omnejd.

Vi erbjuder två olika designpaket, nedan kan du läsa mer om våra paket.
Vi hjälper dig gärna att välja vilket av paketen som passar dig bäst.

Till våra designpaket går det att komplettera tillvalstjänster.
Du kan givetvis också få ett skräddarsytt designpaket efter dina egna önskningar och behov om du känner att inget av paketen passar.

Projektet börjar alltid med ett personligt möte i din trädgård där vi går igenom dina önskemål och trädgårdens förutsättningar.
Efter utfört designförslag hjälper vi dig gärna med anläggning och plantering i din trädgård.

Varje projekt är unikt för oss och vi värnar om en nära dialog med dig under designprocessen för att skapa den bästa trädgården för dig.

Med en trädgårdsarkitekts hjälp undviker du kostsamma misstag och onödigt arbete. Dessutom höjer en väl designad trädgård värdet på din fastighet.

LILLA DESIGNPAKETET

Lilla designpaketet passar dig som vill ha hjälp med trädgårdens utformning, rumslighet och karaktär samt växt- och materialförslag.

Du får en skalenlig ritning som visar trädgårdens helhet och struktur i form av funktioner, planteringar, växter samt hårdgjorda ytor så som gångar, uteplatser m.m.

STORA DESIGNPAKETET

Stora designpaketet passar dig som vill ha ett detaljerat förslag som utgör ett bra underlag inför anläggning, antingen du anlägger själv eller anlitar en anläggare.

Stora paketet innehåller allt som ingår i vårt lilla paket plus mer detaljerade ritningar med förklarande texter, detaljerad växtlista inkl bilder, inspirationscollage över växter, material och karaktär.

DET HÄR INGÅR I LILLA DESIGNPAKETET:

 • Trädgårdsritning – skalenlig, färglagd illustrationsplan.
 • Idécollage över växter, material och karaktär.
 • Växtförslag med karaktärsväxter.
 • Förslag på material.
 • Avstämningsmöte med presentation av ett utkast under processens gång.
 • Ett slutligt möte där vi presenterar den färdiga trädgårdsdesignen. Du får alla underlag både via mejl och utskrivna på papper. Ritningarna levereras i A3-format.

PRIS: 18.000 kr inkl moms.
Fast pris för tomter utan större nivåskillnader.
Resa inom Stockholm ingår.

DET HÄR INGÅR I STORA DESIGNPAKETET

 • Trädgårdsritning – skalenlig, färglagd illustrationsplan.
 • Idécollage över växter, material och karaktär.
 • Växtlista med svenska och vetenskapliga namn.
 • Ritning med materialförslag , mått och bilder.
 • Illustrativ 3D-ritning på utvalda delar av trädgården.
 • Planterings- och etableringsråd
 • Avstämningsmöte med presentation av ett utkast under processens gång.
 • Ett slutligt möte där vi presenterar den färdiga trädgårdsdesignen. Du får alla underlag både via mejl och utskrivna på papper. Ritningarna levereras i A3-format.

PRIS: 25.000 kr inkl moms.
Fast pris för tomter utan större nivåskillnader.
Resa inom Stockholm ingår.

Du kan komplettera designpaketen med dessa tilläggstjänster:
– Belysningsplan
– Skötselplan
– Skalenlig planteringsplan som tydligt visar de föreslagna växternas placering och antal.
– Inköp av växter och plantering
– Projektsamordning vad anläggning

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

 1. Du får en checklista från oss. Checklistan är tänkt som en hjälp för dig att enklare kunna strukturera upp dina önskemål.
 2. Vi träffas hemma i din trädgård och pratar igenom dina behov och önskemål, studerar trädgårdens förutsättningar och tar några bilder.
 3. Efter första besöket, som är kostnadsfritt, mejlar vi en offert.
 4. Du beställer en situationsplan (nybyggnadskarta) från kommunen. Många har redan en sådan karta i handlingarna över sin fastighet.
 5. Vi träffas en andra gång hemma hos dig och går igenom en första grovskiss. Vid behov justeras skissen.
 6. Ett förslag till trädgårdsdesign arbetas fram i bilder och skalenliga ritningar.
 7. Vi träffas hemma hos dig igen för överlämning och genomgång av de färdiga ritningarna.

kiwano garden ritar trädgården ovan jord – vi tar hänsyn till det vi vet och ser, men vid anläggning är det markägarens ansvar att kontrollera kablage, vattenledningar mm som finns under markytan.