DESIGNPAKET

Total makeover eller mindre ändringar och anpassningar?

Vår diplomerade trädgårdsarkitekt skapar en funktionell trädgårdsdesign utifrån dina önskemål och trädgårdens förutsättningar, stil och miljö.

En genomarbetad plan är bästa grunden för hållbara gröna rum och ytor.

Kiwano garden erbjuder professionell hjälp, oavsett om din trädgård är stor eller liten.

Nedan har vi satt ihop två smidiga designpaket för dig som vill göra om hela eller delar av din trädgård.

Behöver du hjälp med att skapa en plan för din trädgård och vill göra resten själv?

Då passar lilla designpaketet dig.

Vår utbildade trädgårdsarkitekt hjälper dig med din trädgårdsdesign. Skapa rumslighet, harmoni och karaktär utifrån tomtens förutsättningar och dina önskemål.

Lilla designpaketet är en lättöverskådlig skalenlig trädgårdsritning som visar trädgårdens helhet och struktur i form av funktioner, planteringar, gångar och uteplatser. Du får förslag på karaktärsväxter och material, men det är du själv som i slutändan väljer växter och material.

Underlagen passar utmärkt när du vill själv jobba vidare med din trädgård och har goda trädgårdskunskaper. Lilla designpaketet är ej tillräckligt om man vill anlita en anläggare!
Vill man anlita en anläggare så är det stora designpaketet som gäller.

PRIS: 25.000 kr inkl moms.
Pris från 25.000 kr baserat på tomtens storlek, förutsättningar och nivåskillnader.
Restid inom Stockholm ingår, milersättning tillkommer med 50 kr/mil.

DET HÄR INGÅR I LILLA DESIGNPAKETET:

 • Hembesök – personligt möte med vår trädgårdsarkitekt i din trädgård där vi går igenom dina önskemål och trädgårdens förutsättningar, ca 1,5 – 2 timmar.
 • Trädgårdsanalys – en analys av er befintliga trädgård och lättare mätning på viktiga mått som ej finns med på tomtkartan.
 • Funktionsplan – en skiss som visar i stora drag utformning av er blivande trädgård.
 • Moodboard – inspirerande idécollage med bilder på växter, material och stilexempel på hur er trädgård kan komma att se ut och kännas.
 • Trädgårdsritning – skalenlig färglagd illustrationsplan som visar trädgårdens planering i sin helhet med funktioner, idéer och några växtförslag.
 • Skalenlig svartvit ritning med mått, en enkel markplaneringsplan
 • Avstämningsmöte – presentation av utkast under processens gång. Ibland kan avstämningarna ske via mejl eller telefon.
 • Avslutande möte där vi presenterar den färdiga trädgårdsdesignen. Du får alla underlag både via mejl och utskrivna på papper. Ritningarna levereras i A3-format.
Kiwano Garden
Då passar lilla designpaketet dig
Vår utbildade trädgårdsarkitekt hjälper dig med trädgårdsdesign

Behöver du en genomtänkt och detaljerad trädgårdsritning, som ger dig en tydlig helhetsbild över din trädgården?

Då passar stora designpaketet dig.

Vår trädgårdsarkitekt hjälper dig att skapa din drömträdgård! En personlig trädgård som är anpassad efter dina önskemål och drömmar, tomtens förutsättningar och husets arkitektur. En trädgård som är hållbar och som du ska kunna njuta av och koppla av i. Trädgården är en förlängningen av huset.

Stora designpaketet består av flera detaljerade skalenliga trädgårdsritningar och 3D ritningar som visar trädgårdens helhet och struktur i form av funktioner, planteringar, gångar och uteplatser, växter och materialval.

Detta paket passar dig som inte har så goda trädgårdskunskaper eller ska anlita en anläggare. Ritningarna är kompletta och kan lämnas till en anläggare.

PRIS: 34 500 kr inkl moms.
Pris från 34.500 kr baserat på tomtens storlek, förutsättningar och nivåskillnader.
Restid inom Stockholm ingår, milersättning tillkommer med 50 kr/mil.

DET HÄR INGÅR I STORA DESIGNPAKETET:

 • Hembesök – personligt möte med vår trädgårdsarkitekt i din trädgård där vi går igenom dina önskemål och trädgårdens förutsättningar, ca 1,5 – 2 timmar.
 • Trädgårdsanalys – en analys av er befintliga trädgård och lättare mätning på viktiga mått som ej finns med på tomtkartan.
 • Funktionsplan – en skiss som visar i stora drag utformning av er blivande trädgård.
 • Moodboard – inspirerande idécollage med bilder på växter, material och stilexempel på hur er trädgård kan komma att kännas och se ut.
 • Trädgårdsritning – skalenlig färglagd illustrationsplan som visar trädgårdens planering i sin helhet med funktioner, idéer och några växtförslag.
 • Markplaneringsritning – en teknisk skalenlig ritning i svartvitt som visar mått och val av hårda material.
 • Växtlista – sammanställning på växter (svenska och vetenskapliga namn) som är anpassade efter växtplatsens förutsättningar.
 • Illustrativ 3D-ritning av utvalda delar av trädgården.
 • Skötselanvisningar – instruktioner för de mest skötselkrävande växterna och allmänna råd
 • Avstämningsmöten – presentation av utkast under processens gång, 1-2 gånger under projektet. Ibland kan avstämningarna ske via mejl eller telefon.
 • Avslutande möte där vi presenterar den färdiga trädgårdsdesignen. Du får alla underlag både via mejl och utskrivna på papper. Ritningarna levereras i A3-format.
Ett stort designpaket
Ett stort designpaket
Designpaket i Stockholm
Designpaket i Stockholm
Designpaket trädgårdsdesign Stockholm
Designpaket trädgårdsdesign Stockholm

Du kan komplettera ditt desinpnaket med följande tilläggstjänster:

 • Belysningsplan – ritning med tips, idéer och val av armatur
 • Skötselplan – årsplan med skötsel av er trädgård
 • Planteringsplan – Skalenlig planteringsplan som tydligt visar de föreslagna växternas placering och antal.
 • Inköp av växter och plantering
 • Projektsamordning vad anläggning

Så här går det till:

 • Vi mejlar dig kiwano gardens checklista. Den hjälper dig att enklare strukturera upp dina behov och önskemål.
 • Vi träffas i din trädgård, pratar igenom behov, önskemål och studerar trädgårdens förutsättningar. Hembesöket är kostnadsfritt. Till hembesöket behövs en aktuell tomtkarta.
 • Vi mejlar en offert på det designpaket som du har valt.
 • Du får ett skissförslag som vi stämmer av via mejl eller telefon. Du har självklart möjlighet att justera skissen innan arbetet fortsätter.
 • Trädgårdsdesignen färdigställs i form av bilder och skalenliga ritningar.
 • Vi träffas hemma hos dig för överlämning och genomgång av de färdiga ritningarna.

kiwano garden ritar trädgården ovan jord – vi tar hänsyn till det vi vet och ser, men vid anläggning är det markägarens ansvar att kontrollera kablage, vattenledningar mm som finns under markytan.

En trädgård är en vän du kan hälsa på när som helst

St. Eriksgatan 72
113 20 Stockholm
info@kiwanogarden.se
0708-10 43 44

2020 Copyright. Producerad av Zmart Webb & Reklam